کمپین های ما در فضای مجازی
تاریخچه رویداد قدیم الاحسان
درباره ما

گروه فرهنگی هنری قدیم الاحسان در سال 1398 با هدف اشاعه مفاهیم تشیع تاسیس شد.

یکی از اصلی ترین دغدغه های ما، توجه به فضای رسانه های جکعی و تولید مختوای اخصاصی برای آنها میباشد. در همین راستا گروه فرهنگی قدیم الاحسان کمپین های زیادی همچون، “چله زیارت ارباب، مدح مولا و مدرسه روضه را در فضای مجازی راه اندازی کرد.

گروه قدیم الاحسان نام خود را وام دار این دعای زیباسیت که میفرماید: «یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین»